Co to jest Just in Time – Produkcja na czas?

44
Just in time

Produkcja „Just in Time” jest również znana jako produkcja „just-in-time” lub Toyota Production System i można ją zdefiniować jako metodologię mającą na celu skrócenie czasu w systemie produkcyjnym, a także czasów reakcji od dostawców i docelowych klientów.

Just in Time Manufacturing to filozofia zarządzania, a nie tylko inna technika. Pierwotnie była odnoszona do produkcji towarów, aby spełnić wymagania klientów dokładnie pod względem jakości i ilości, niezależnie od tego, czy klient jest ostatecznym nabywcą produktu, czy innym procesem na linii produkcyjnej firmy.

Obecnie oznacza produkcję przy minimalnej ilości odpadów podczas procesu produkcyjnego. Odpady są rozpatrywane w najbardziej ogólnym znaczeniu i obejmują czas i zasoby oraz surowce i zapasy.

Just in Time – Produkcja na czas – tło i historia

Just in Time historia

Just in Time Manufacturing to japońska filozofia zarządzania, która jest stosowana w praktyce od wczesnych lat 70. w różnych japońskich organizacjach produkcyjnych.

Ta koncepcja została po raz pierwszy opracowana i udoskonalona w zakładach produkcyjnych Toyoty przez Taiichi Ohno, aby spełnić wymagania klientów przy możliwie minimalnych opóźnieniach. Taiichi Ohno również bardzo często nazywany jest ojcem JIT.

Gigant samochodowy Toyota był w stanie sprostać rosnącym wyzwaniom rynku w zakresie przetrwania dzięki podejściu  skoncentrowanemu na ludziach, zakładach i systemach produkcyjnych.

Toyota zdała sobie sprawę, że koncepcja odniesie sukces tylko wtedy, gdy zaangażowana będzie w nią każda osoba w firmie oraz jeśli fabryka i procesy zostaną zorganizowane w celu uzyskania maksymalnej wydajności i wydajności produktów, a jeśli programy jakości i produkcji zostaną zaplanowane tak, aby dokładnie wymagania rynku.

Just in Time Manufacturing ma zdolność, jeśli właściwie przyjęta przez organizację, wzmocnić konkurencyjności organizacji na rynku poprzez zmniejszenie ilości odpadów i poprawę ogólnej jakości produktu i wydajności technik produkcji.

Just in time

Istnieje wiele silnych aspektów kulturowych związanych z pojawieniem się JIT w Japonii. Japońska etyka pracy obejmuje następujące pojęcia:

Pracownicy są bardzo zmotywowani do ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych, które już istnieją. Mimo że obecnie są spełniane wysokie standardy, istnieją jeszcze wyższe standardy w organizacji.

Firmy koncentrują się na ogólnym wysiłku grupy, który obejmuje połączenie talentów i dzielenie się wiedzą, umiejętności rozwiązywania problemów, pomysłów oraz osiąganie wspólnych celów i zalet.

Sama praca ma w tym podejściu pierwszeństwo przed czasem wolnym. Nie jest niczym niezwykłym, że japoński pracownik konsekwentnie pracuje 14 godzin dziennie.

Pracownicy mają tendencję do pozostawania w jednej firmie przez cały okres kariery, co daje im możliwość stałego doskonalenia umiejętności i wiedzy specjalistycznej, oferując jednocześnie wiele korzyści dla firmy.

Elementy produkcji na czas:

Ciągłe doskonalenie procesów

Atakowanie podstawowych problemów, które nie zwiększają wartości produktu końcowego.

Opracowywanie systemów identyfikujących potencjalne problemy.

Dążenie do prostoty, ponieważ prostsze systemy są łatwiejsze do zrozumienia, łatwiejsze do zarządzania i rzadziej popełniają błędy w przyrodzie.

Układ zorientowany na produkt, który skraca czas przenoszenia materiałów i wymaganych części do produkcji.

Kontrola jakości u źródła, ponieważ każdy pracownik jest odpowiedzialny za jakość własnej produkcji podczas całego procesu.

Poka-jarzmo, które oznacza niezawodne narzędzia, metody, przyrządy itp., Aby zapobiec błędom

Konserwacja zapobiegawcza i Kompleksowa konserwacja produkcyjna w celu zapewnienia idealnego funkcjonowania maszyn i urządzeń, gdy jest to wymagane, oraz ciągłe doskonalenie procesu.

Wyeliminowanie siedmiu rodzajów odpadów:

Just in Time w organizacji

 • Odpady z nadprodukcji towarów
 • Strata czasu oczekiwania
 • Odpady z transportu
 • Przetwarzanie i wytwarzanie odpadów
 • Odpady magazynowe
 • Strata ruchu
 • Odpady z wad produktu.

Just in Time Manufacturing w kilku krokach

Co to jest Just in time

Dobre sprzątanie, które oznacza czystość w miejscu pracy i ogólną organizację.
Skrócenie czasu konfiguracji, które zwiększa elastyczność i pozwala na mniejsze partie produktów. Idealny rozmiar partii to 1 sztuka.

Obsługa wielu procesów to wykwalifikowana siła robocza, która generuje wyższy poziom wydajności, elastyczności i satysfakcji z pracy.

Wyrównana i mieszana produkcja, która usprawnia przepływ produktów przez całą fabrykę.
Proste narzędzia Kanban do przeciągania produktów i komponentów w procesie produkcyjnym.

Jidoka (Autonomacja), która zapewnia maszynom autonomiczną możliwość korzystania z osądu, aby pracownicy mogli robić bardziej użyteczne rzeczy niż stać i patrzeć, jak pracują.
Andon (lampki awaryjne), która pomaga zasygnalizować problemy w celu zainicjowania działania naprawczego.

Korzyści z produkcji Just in Time:

Jeśli zostanie to dobrze zrobione w organizacji, przyjęcie koncepcji systemu Just in Time Manufacturing może mieć drastyczny i owocny wpływ na produktywność organizacji, zarządzanie ryzykiem i koszty operacyjne. Poniżej wymieniono kilka korzyści ilościowych odczuwanych przez różnych producentów na całym świecie:

 • Zmniejszenie kosztów zapasów produktów
 • Znaczne obniżenie kosztów pracy
 • Zmniejszenie przestrzeni wymaganej do działania
 • Zmniejszenie produkcji w toku
 • Wzrost poziomów produkcji
 • Poprawa jakości produktu i niższe wskaźniki wad
 • Skrócenie całkowitego czasu pracy
 • Skrócenie standardowych godzin produkcji
 • Wzrost liczby wysyłek towarów

Potencjalne ryzyko produkcji just in time:

Ogólnie rzecz biorąc, firmy stosujące praktyki Just in Time Manufacturing korzystają z korzyści wynikających ze skrócenia czasu cyklu produkcyjnego, krótszych czasów dostaw na rynek i obniżonych kosztów operacyjnych, ale istnieją pewne potencjalne zagrożenia, szczególnie dla mniejszych firm.
Aby odnieść sukces w całym procesie, bardzo ważne jest znalezienie dostawców, którzy znajdują się w pobliżu lokalizacji firmy lub mogą szybko dostarczyć materiały z ograniczonym wyprzedzeniem, gdy jest to wymagane.
Czasami zasady dotyczące minimalnych zamówień materiałowych mogą stanowić ryzyko dla mniejszych producentów, którzy mogą zamawiać mniejsze ilości wymaganych materiałów.

Czym różni się produkcja Just in Time od tradycyjnej produkcji?

Just in time

W tradycyjnych koncepcjach produkcyjnych staramy się przewidzieć, czego będzie wymagał klient w operacji, i stworzymy prognozę, na podstawie której będziemy wytwarzać nasze produkty.

Spróbujemy również wytwarzać te produkty w wielu partiach, ponieważ wierzymy, że sprawią, że maszyny i procesy będą bardziej wydajne i efektywne, szczególnie jeśli maszyny te wymagają dłuższego czasu na konfigurację.

Zazwyczaj skutkuje to dłuższym czasem realizacji dzięki ogólnym procesom, ogromnej ilości zapasów pracy w procesie, a także dużych ilości zapasów produktów gotowych, które nie zostały jeszcze zamówione przez naszych klientów i pozostają niewykorzystane.
Jeśli klient zamówi coś, co nie znajduje się w bieżących zapasach firmy, albo będzie musiał czekać wiele tygodni, a nawet miesięcy na wytworzenie produktu, albo prace zostaną przyspieszone przez system przez ścigających postępy, powodując ogromną ilość zakłócenie całego harmonogramu produkcji.

Systemy te są zwykle uruchamiane przez programy planowania zasobów produkcyjnych, które będą próbowały zaplanować każdy proces w zakładzie produkcyjnym firmy.
Te pakiety oprogramowania będą starały się kontrolować każdy krok i wszystko wymaga starannego, skomplikowanego i złożonego planowania.

Z drugiej strony system Just in Time Manufacturing będzie starał się wykorzystywać proste wizualne narzędzia i metody, takie jak Kanbans, do przeprowadzania produkcji przez różne procesy zgodnie z rzeczywistymi wymaganiami klienta.
Znacząco zmniejsza ilość zapasów przechowywanych w magazynie i znacznie skraca czas realizacji zamówień, często z tygodni do kilku godzin lub dni.