Co to jest OEE?

26
OEE

Wskaźnik OEE

Wskaźnik OEE jest wskaźnikiem mierzącym efektywność maszyn przemysłowych i jest wykorzystywany jako kluczowe narzędzie w kulturze ciągłego doskonalenia. Jego akronim odpowiada angielskiemu określeniu „ogólna efektywność wyposażenia” lub „globalna efektywność wyposażenia produkcyjnego”.

Do czego służy OEE? I dlaczego istnieje OEE?

W firmach często istnieje potrzeba oszacowania wydajności i wydajności procesów produkcyjnych. Ponadto należy pamiętać, że tylko tym, co jest mierzone, można zarządzać i ulepszać. Tam właśnie wkracza OEE. To narzędzie jest w stanie wskazać procentowo rzeczywistą skuteczność każdego procesu produkcyjnego. Jest to kluczowy czynnik w celu zidentyfikowania i złagodzenia ewentualnych nieefektywności powstałych podczas procesu produkcyjnego.

Zalety OEE

Prawidłowe wdrożenie systemu OEE ma bezpośredni wpływ na wydajność, która zostanie uzyskana w procesie produkcyjnym. Wynika to z faktu, że czasy, w których maszyny są zatrzymywane zmniejszyły się. Zidentyfikowane są przyczyny strat wydajności (wąskie gardła i zmniejszone prędkości), a wskaźnik jakości produktu wzrasta, minimalizując przeróbki i straty spowodowane przez wytwarzanie wadliwego produktu. Co więcej, wyświetlanie wiarygodnych informacji w czasie rzeczywistym w procesie znacznie zwiększa wydajność pracowników i ułatwia ich pracę.

Wskaźnik OEE oblicza się na podstawie trzech czynników:

OEE = Dostępność * Wydajność * Jakość

Trochę historii OEE

Po raz pierwszy termin został użyty przez Seiichi Nakajima, założyciela TPM: Total Productive Maintenance, jako podstawowe narzędzie pomiarowe pozwalające poznać wydajność produkcyjną maszyn przemysłowych. Ich wyzwanie było jeszcze większe, gdy stworzyli poczucie wspólnej odpowiedzialności między operatorami maszyn i kierownikami utrzymania ruchu, aby pracować nad ciągłym doskonaleniem i optymalizować globalną wydajność sprzętu (OEE).