Co to jest zdarzenie w Total Productive Maintenance (TPM)?

27
TPM utrzymanie ruchu - zdarzenia

W kontekście produkcji Total Productive Maintenance (TPM) odnosi się do systemu utrzymania i doskonalenia systemów produkcji i jakości poprzez wykorzystanie maszyn, pracowników, procesów i sprzętu, które nadają organizacji wartość.

3 – 5-dniowe wydarzenie TPM koncentruje się na zapewnieniu utrzymania sprzętu roboczego w idealnym stanie operacyjnym, a także na skonfigurowaniu dla niego procesów konserwacyjnych. Zapewnia to minimalne przestoje i bardzo niewielkie opóźnienia w procesie produkcyjnym.

Wydarzenie odbywa się w następujących fazach:

Zrozumienie obecnego stanu

Total-Productive-Maintenance

Wydarzenie TPM rozpoczyna się od zbadania hali produkcyjnej, wyposażenia i działu konserwacji. Operatorzy i właściciele obszarów oferują dane wejściowe do oceny w postaci widoków systemowych organizacji w odniesieniu do doskonałości utrzymania. Benchmark progresji służy do decydowania o tym, jak daleko posunęły się wysiłki lean. Dane wyjściowe podają parametry zakresu i priorytetów.

Ustanowienie własności TPM za pośrednictwem komitetu sterującego

Chociaż TPM jest ogólnie uważane za narzędzie „oddolne” (można je wdrożyć bez wymogu wsparcia ze strony góry), zespół nadal musi ustalać cele wysiłku i identyfikować środki, które należy podjąć pełne wdrożenie i zrównoważony rozwój. Pomagają również ustalić „wizję utrzymania” dla organizacji.

Zidentyfikuj krytyczny sprzęt

Jednym z powodów, dla których wiele całkowitych wysiłków związanych z utrzymaniem wydajności kończy się niepowodzeniem, jest niepotrzebnie duży zakres działania. Powoduje to niedobór niezbędnych zasobów niezbędnych do wykonania pracy. Korzystając z punktacji numerycznej i mając matrycę krytyczności, możliwe jest wyeliminowanie „szumu emocjonalnego” z identyfikacji, dzięki czemu tylko dane są wykorzystywane do ustalenia, które elementy sprzętu są rzeczywiście krytyczne dla operacji i wymagają ustalenia priorytetów.

Na czym polega just in time

Ustal stan każdego z najważniejszych elementów wyposażenia

Badając każdy podsystem wyposażenia, taki jak sterowanie, hydraulika i pneumatyka, można zakodować stan urządzenia na podstawie jego aktualnego stanu. Pomaga to nie tylko w planowaniu wymaganych zakupów nowego sprzętu, ale także pomaga w planowaniu i ustalaniu priorytetów niezbędnych przebudów, aktualizacji i remontów. Możliwość przewidywania i planowania wymaganych nakładów inwestycyjnych stanowi dużą zaletę biznesową.

Oceń umiejętności obsługi technicznej

W tej fazie usuwane są wszelkie luki w zestawach umiejętności. Pierwszym krokiem jest identyfikacja wszelkich podstawowych umiejętności, które mogą wymagać ulepszenia, a także specjalistyczna wiedza na temat procesu lub maszyny, którą należy ulepszyć. Daje to również możliwość zbadania struktury departamentów w celu ustalenia, czy operacja wymaga produktywnych planistów konserwacji lub zespołów.

TPM utrzymanie ruchu - zdarzenia

Wdrażanie, ocena, doskonalenie

Faza wdrażania opiera się na ośmiu filarach całkowitej produktywnej konserwacji. Filary TPM koncentrują się na wykorzystaniu proaktywnych technik i taktyk konserwacji zapobiegawczej w celu poprawy niezawodności sprzętu. Są to:

  • Ukierunkowana poprawa
  • Administracyjny i biurowy TPM
  • Autonomiczna konserwacja
  • Planowana konserwacja
  • Zarządzanie jakością
  • Edukacja i trening
  • Wczesne zarządzanie sprzętem
  • Bezpieczeństwo Zdrowie Środowisko

Takie podejście przynosi wymierne korzyści, do których należą:

Stworzenie mapy drogowej dla niezbędnych produktywnych działań konserwacyjnych. Rezultat jest taki, że organizacja będzie miała narzędzie do poprawiania kursu, komunikacji i ulepszeń.
Zespół obsługi technicznej będzie wiedział, jak przeprowadzić niezbędne działania.

Zwroty są mierzalne.

Planowanie wydarzenia TPM, a także systemów i środków potrzebnych do jego wsparcia jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Wykonywanie działań następczych w związku z danymi, a także wdrażanie środków zaradczych powinny być codziennymi wymaganiami, jeśli wysiłek TPM ma być trwały.

Wniosek

Powodem, dla którego tak wiele systemów wydajnej konserwacji jest powolnych, aby wykazywać jakiekolwiek wyniki lub stają się niezrównoważone, jest to, że są to zdarzenia jednorazowe: nie są tworzone systemy niezbędne do ciągłego wspierania efektywności sprzętu, nie są stosowane środki wspierające ciągłą konserwację w miejscu lub zastosowane zostaną niewłaściwe środki.

Funkcja TPM nie polega na naprawie uszkodzonych systemów lub sprzętu. Ma na celu identyfikację, zachowanie i zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez zapewnienie niezawodności systemów produkcyjnych.