FMEA i Zarządzanie ryzykiem

19

Awaria się zdarza, możesz na to liczyć. Ale co by było, gdyby istniał sposób patrzenia w przyszłość i przewidywania awarii i ich konsekwencji? A gdybyś miał moc ustalenia, które awarie byłyby najbardziej niszczące i jak często będą występować? Dzięki takim narzędziom możesz zająć miejsce kierowcy, aby zarządzać ryzykiem. Istnieje takie narzędzie, które w skrócie nazywa się trybem awarii i analizą skutków lub FMEA. Podkreślimy tutaj związek między FMEA a zarządzaniem ryzykiem.

Trochę tła

FMEA istnieją już od lat 50. XX wieku, kiedy inżynierowie niezawodności używali ich do badania potencjalnych problemów z systemami wojskowymi. Inżynierowie ds. Bezpieczeństwa w DuPont dostosowali proces FMEA, aby zrozumieć potencjalne zagrożenia przemysłowe i zapobiec wypadkom. Przez kilka dziesięcioleci producenci motoryzacyjni wymagali od kluczowych dostawców dostarczenia dowodów, że FMEA zostały wykonane dla kluczowych procesów i projektów. Na tym etapie wiedza nie była ogólnie dostępna na uznawanych szkoleniach FMEA stąd FMEA nie było ogólnie uznawanym standardem.

Wspólnym tematem wszystkich tych przykładów jest zrozumienie ryzyka i zarządzanie nim – ryzyko awarii wojskowej, ryzyko wypadku lub ryzyko awarii części samochodowej. Wszystko można ocenić pod kątem tego, jak poważne są konsekwencje awarii, jak prawdopodobne jest to, że wystąpi awaria i szansa na wykrycie awarii przed jej wystąpieniem. Te trzy czynniki, Istotność, Występowanie i Wykrywanie, mają swoją własną skalę od 1 do 10, co stanowi podstawę zarządzania ryzykiem w FMEA.

Skale rankingowe i numer priorytetu ryzyka

W przypadku FMEA każda awaria i odpowiadający jej efekt są oceniane w trzech różnych skalach, a numer priorytetu ryzyka (RPN) jest obliczany przez pomnożenie trzech ocen dla każdej pozycji. Zapewnia to skuteczny sposób oceny ryzyka każdej awarii w stosunku do innych.

FMEA a RPN

Oto uproszczona wersja arkusza FMEA, aby pomóc zilustrować sposób działania procesu FMEA w celu zarządzania ryzykiem. Arkusz roboczy dla rzeczywistego projektu FMEA będzie zawierał o wiele więcej szczegółów, kilka innych kolumn i wiele innych wymienionych błędów.

W tym przykładzie łatwo zobaczyć, w jaki sposób awarie rankingu w tych trzech skalach, a następnie pomnożenie tych wyników, mogą pomóc w różnicowaniu ryzyka związanego z różnymi awariami. Błąd 2 ma RPN, który jest prawie dwa razy wyższy niż następny najwyższy RPN. Jest to z pewnością wysokie ryzyko, którym należy się zająć. Zagrożenia związane z awariami 4 i 5 również są niepokojące, ale należy je rozwiązać po zmniejszeniu lub wyeliminowaniu awarii 2.

Warto przeczytać: FMEA – Ograniczanie ryzyka w każdych warunkach

Pomyśl o tych skalach rankingowych jak o slajdach, które można przesuwać w górę i w dół. Wyobraź sobie wpływ na RPN w przypadku niepowodzenia 2, jeśli wynik występowania można zmniejszyć do 1. Zmieniłby się on od najwyższego RPN 640 do drugiego najniższego poziomu 80. Jak to możliwe?

FMEA RPN - przykład 1

Uniemożliwiając przede wszystkim niepowodzenie, dla wszystkich praktycznych celów ranking Występowania wynosi 0, chociaż skala rankingu idzie tylko do 1, co jest konieczne, aby RPN mógł zostać obliczony na znaczącą liczbę.

Jak zredukujesz Występowanie do 1? Cóż, to nie jest takie proste, bo byłoby już zrobione. Ale też prawdopodobnie nie jest to niemożliwe. Oto miejsce, w którym pojawia się dowód błędów. Jest to doskonały przykład tego, dlaczego FMEA i sprawdzanie błędów idą w parze. Ponieważ celem zabezpieczenia przed błędami jest uniemożliwienie popełnienia błędu lub błędu, co przekłada się na warunki FMEA, celem zabezpieczenia przed błędem jest zmniejszenie rankingu występowania do 1.

Spójrzmy na inny przykład.

FMEA RPN - przykład 2

Tutaj również zmniejszyliśmy RPN do 80, jak to zrobiliśmy w poprzednim przykładzie. Jednak w tym przypadku musieliśmy pracować nad zmniejszeniem zarówno ważności, jak i występowania, a także możliwością wykrycia awarii przed jej wystąpieniem. Ponieważ nie są to rzeczywiste przykłady, nie możemy powiedzieć, który z tych dwóch scenariuszy stanowi najmniejszy wysiłek w celu uzyskania większego zwrotu.

Pięć sposobów FMEA które pomaga zarządzać ryzykiem

Te dwa przykłady mają na celu pokazanie siły FMEA w zarządzaniu ryzykiem. Istnieje wiele sposobów, w jakie FMEA pomagają w zarządzaniu ryzykiem:

  1. Zaczynają od zapewnienia ram do opracowania kompleksowej identyfikacji potencjalnych zagrożeń.
  2. Pomagają w ocenie tych zagrożeń pod względem ich wagi, prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz prawdopodobieństwa wykrycia potencjalnej awarii przed awarią.
  3. Są narzędziem decydującym o najpoważniejszym ryzyku.
  4. Pomagają wskazać sposoby ograniczenia najpoważniejszych zagrożeń.
  5. Umożliwiają one ponowną ocenę w celu ustalenia, czy ryzyko zostało wystarczająco zmniejszone lub czy należy wykonać więcej pracy.