FMEA – metoda ograniczania ryzyka w każdych warunkach

28

Słyszeliście wyrażenie: „Awaria nie jest opcją”. To wszystko dobrze, ale porażka jest z pewnością opcją – nawet jeśli niewątpliwie nie jest pożądana w takich obszarach, jak projektowanie produktu, maszyny i procesy.

Właśnie w tym przypadku Analiza przyczyn wadliwości i krytyczności wad (FMEA) może pomóc firmom zrozumieć potencjalne ryzyko związane z awarią.

Ale wiele firm nie rozumie czym jest FMEA. Innymi słowy, istnieje wiele sposobów, które mogą pójść nie tak z wieloma potencjalnymi skutkami. Niestety podnoszenie kwalifikacji w Firmach dzięki szkoleniom FMEA to obecnie jeszcze nie standard.

dlaczego warto używać fmea

Jako przykład weź prosty ołówek. To powszechne przybory do pisania można rozbić na dwa sposoby na różne sposoby: można je posiekać na pół czymś ostrym lub wygiąć je w górę na środku, aż zaskoczy szereg innych możliwości.

W zależności od tego, jak ołówek jest łamany – przyczyna – może to prowadzić do innego efektu niż złamanie. W jednym przypadku przerwa może być płynna, więc ryzyko polega na tym, że po prostu będziesz musiał zmienić ołówki wcześniej. Jednak postrzępione pęknięcie może prowadzić do zacięcia się

Warto przeczytać: 7 rzeczy jakie musisz wiedzieć o FMEA

Teraz napisz to pogrubionymi literami i podkreśl: To tylko złamany ołówek, o którym mówimy.

Wyobraź sobie, ile różnych możliwych awarii – małych i dużych, wysokiego i niskiego ryzyka – może być w złożonym urządzeniu maszynowym, takim jak samochód lub nawet prom kosmiczny.

FMEA pomaga firmom chronić się przed potencjalnymi awariami. Jak mówi nam historia, próba uproszczenia procesu wykrywania awarii lub utraty kluczowych możliwości w analizie może prowadzić do wystąpienia kosztownych lub potencjalnie śmiertelnych zdarzeń.

5 powodów, dla których FMEA są kluczowymi składnikami ograniczania ryzyka:

  • Pomagają zidentyfikować potencjalne awarie, które mogą wystąpić.
  • Pomagają ocenić negatywne następstwa wynikające z potencjalnych awarii.
  • Pomagają ocenić skuteczność zastosowanych kontroli zapobiegawczych w celu zmniejszenia poziomów awarii.
  • Pomagają ocenić skuteczność kontroli wykrywających zagrożenie, wprowadzonych w celu zminimalizowania nasilenia wpływu.
  • Pomagają one wdrożyć odpowiednie zalecenia w celu zmniejszenia ogólnego ryzyka.FMEA zatem służy do poprawy wyników firmy poprzez wdrożenie spójnego, znormalizowanego procesu w celu dokładnej analizy nieodłącznego ryzyka związanego z projektowaniem produktu i procesami produkcyjnymi.