Predykcyjne Utrzymanie Ruchu – koncepcje i zastosowanie

31
Predictive maitanance

Predykcyjne Utrzymanie Ruchu od dawna jest osadzona w koncepcjach konserwacji i jako jedna z metod konserwacji stała się ważnym narzędziem produktywności od lat 70-tych, przeżywając swój rozkwit od połowy lat 90tych

Poniższy film przybliża ten temat

Predykcyjne Utrzymanie Ruchu to metoda stosowana w obszarze konserwacji w celu wskazania rzeczywistych warunków pracy maszyn w oparciu o dane informujące o ich zużyciu lub degradacji. Celem konserwacji zapobiegawczej jest regularne monitorowanie stanu mechanicznego, elektronicznego, pneumatycznego, hydraulicznego i elektrycznego urządzeń  oraz monitorowanie wydajności operacyjnej maszyn, urządzeń.

W wyniku tego monitorowania zwiększa się częstotliwość przerw między naprawami (konserwacja naprawcza) i zaplanowanych napraw (konserwacja zapobiegawcza), a także zwiększa się wydajność procesu produkcji, ponieważ sprzęt i urządzenia będą dostępne dłużej.

Jest to więc modalność konserwacji, która przewiduje żywotność komponentów maszyny i wyposażenia oraz warunki właściwego użytkowania tego życia

Predictive maitanance

Cele konserwacji predykcyjnej

 1. Ustalenie z góry potrzebnych prac konserwacyjnych dla określonej części lub elemenów maszyny lub urządzenia;
 2. Eliminacja niepotrzebnego demontażu;
 3. Wydłużenie czas pracy maszyn i urządzeń
 4. Podejście korekcyjne jeśli chodzi o znajdowane usterki
 5. Zapobiegaj dalszym szkodom;
 6. Cieszenie się pełnym życiem komponentów i wyposażenia;
 7. Zwiększenie niezawodności maszyn i urządzeń.

Na podstawie wyżej opisanych celów możemy wywnioskować, że mają one na celu zmniejszenie kosztów utrzymania i zwiększenie wydajności.

Jak przeprowadzić konserwację predykcyjną

Konserwacja predykcyjna wymaga użycia odpowiednich urządzeń zdolnych do rejestrowania różnych zjawisk, takich jak:

 1. Wibracje maszyny;
 2. Zmiany temperatury;
 3. Zanieczyszczenie olejów;
 4. Stan powierzchni;
 5. Zmiany ciśnienia.

Konserwacja zapobiegawcza

Na podstawie wiedzy i analizy zjawisk można z góry wskazać wszelkie usterki lub awarie maszyn i urządzeń, po czym konserwacja predykcyjna przyjmuje dwie procedury ataku na wykryte problemy:

Diagnoza: w celu wykrycia nieprawidłowości należy postawić diagnozę dotyczącą pochodzenia i ciężkości wykrytej wady.

Analiza trendów awarii: Analiza polega na wcześniejszym przewidywaniu awarii lub awarii i zaplanowaniu naprawy.

Niektóre techniki lub metody konserwacji predykcyjnej

 1. Analiza wibracji;
 2. Termografia;
 3. Ferrografia;
 4. Ultrasonografia;
 5. Analiza ciśnienia.