Metoda FMEA – FMEA w RCA [analizie przyczyn pierwotnych

33

FMEA w analizie przyczyn pierwotnych

Root cause analysis (RCA) – Śledzenie problemu od samego początku

W medycynie łatwo jest zrozumieć różnicę między leczeniem objawów a leczeniem stanu. Na przykład złamany nadgarstek naprawdę boli! Ale środki przeciwbólowe usuwają tylko objawy; będziesz potrzebować innego leczenia, aby kości leczyły się prawidłowo.

Jeśli jednak przyjrzysz się głębiej, aby dowiedzieć się, co powoduje problem, możesz naprawić bazowe systemy i procesy, aby zniknęły na dobre.

Root cause analysis (RCA) jest popularną i często stosowaną techniką, która pomaga ludziom odpowiedzieć na pytanie, dlaczego problem pojawił się w pierwszej kolejności. Ma na celu określenie źródła problemu za pomocą określonego zestawu kroków wraz z powiązanymi narzędziami, aby znaleźć podstawową przyczynę problemu, aby można było:

Ustal co się stało.
Ustal, dlaczego tak się stało.
Zastanów się, co zrobić, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że to się powtórzy.

RCA zakłada, że ​​systemy i zdarzenia są ze sobą powiązane. Akcja w jednym obszarze wyzwala akcję w innym, i tak dalej. Śledząc te działania, możesz dowiedzieć się, gdzie zaczął się problem i jak przerodził się w objaw, z którym się teraz borykasz.

Zazwyczaj znajdziesz trzy podstawowe typy przyczyn:

Przyczyny fizyczne – materialne przedmioty materialne zawiodły w jakiś sposób (na przykład hamulce samochodu przestały działać).
Przyczyny ludzkie – ludzie zrobili coś złego lub nie zrobili czegoś, co było potrzebne. Przyczyny ludzkie zwykle prowadzą do przyczyn fizycznych (na przykład nikt nie napełnił płynu hamulcowego, co doprowadziło do awarii hamulców).
Przyczyny organizacyjne – System, proces lub polityka, których ludzie używają do podejmowania decyzji lub wykonywania swojej pracy, są wadliwe (na przykład, żadna osoba nie była odpowiedzialna za konserwację pojazdu, a wszyscy zakładali, że ktoś napełnił płyn hamulcowy).

RCA analizuje wszystkie trzy rodzaje przyczyn. Polega na badaniu wzorców negatywnych skutków, znajdowaniu ukrytych wad w systemie i odkrywaniu konkretnych działań, które przyczyniły się do powstania problemu. Często oznacza to, że RCA ujawnia więcej niż jedną główną przyczynę.

Możesz zastosować RCA do prawie każdej sytuacji. Ustalenie, jak daleko posunąć się w dochodzeniu, wymaga dobrego osądu i zdrowego rozsądku. Teoretycznie można kontynuować śledzenie przyczyn źródłowych z powrotem do epoki kamienia łupanego, ale wysiłek ten nie byłby użyteczny. Uważaj, aby zrozumieć, kiedy znajdziesz istotną przyczynę, którą można zmienić.

Proces analizy pierwotnej przyczyny

RCA ma pięć możliwych do zidentyfikowania kroków.

Krok pierwszy: Zdefiniuj problem

Co się dzieje?
Jakie są konkretne objawy?

Krok drugi: Zbierz dane

Jaki masz dowód, że problem istnieje?
Jak długo istniał problem?
Jaki jest wpływ problemu?

Zanim przejdziesz dalej, musisz dokładnie przeanalizować sytuację, aby sprawdzić czynniki, które przyczyniły się do powstania problemu. Aby zmaksymalizować skuteczność RCA, zbierz wszystkich – ekspertów i pracowników pierwszej linii – którzy rozumieją sytuację. Osoby, które najlepiej znają problem, mogą pomóc w lepszym zrozumieniu problemów.

Pomocnym narzędziem na tym etapie jest CATWOE. Dzięki temu procesowi patrzysz na tę samą sytuację z różnych perspektyw: klientów, ludzi (aktorów), którzy wdrażają rozwiązania, procesu transformacji, którego to dotyczy, widoku świata, właściciela procesu i ograniczeń środowiskowych.

Krok trzeci: Zidentyfikuj możliwe czynniki przyczynowe

Jaka sekwencja zdarzeń prowadzi do problemu?
Jakie warunki pozwalają na wystąpienie problemu?
Jakie inne problemy otaczają występowanie problemu centralnego?

Na tym etapie określ jak najwięcej czynników przyczynowych. Zbyt często ludzie identyfikują jeden lub dwa czynniki, a następnie przestają, ale to nie wystarczy. Dzięki RCA nie chcesz po prostu leczyć najbardziej oczywistych przyczyn – chcesz głębiej kopać.

RCA - rozwiązywanie problemów

Użyj tych narzędzi, aby pomóc zidentyfikować czynniki przyczynowe:

Uznanie

– Wykorzystaj fakty i zapytaj „Co z tego?” aby ustalić wszystkie możliwe konsekwencje faktu.

5 Dlaczego
– Zapytaj dlaczego?” dopóki nie dojdziesz do źródła problemu.

Drążenie
– Podziel problem na małe, szczegółowe części, aby lepiej zrozumieć duży obraz.

Diagramy przyczyn i skutków

– Utwórz tabelę wszystkich możliwych czynników przyczynowych, aby zobaczyć, gdzie problem mógł się rozpocząć.

Krok czwarty: Zidentyfikuj główną przyczynę (przyczyny)

Dlaczego istnieje czynnik przyczynowy?
Jaki jest prawdziwy powód wystąpienia problemu?

Użyj tych samych narzędzi, których użyłeś do zidentyfikowania czynników przyczynowych (w kroku trzecim), aby przyjrzeć się źródłom każdego czynnika. Narzędzia te zostały zaprojektowane, aby zachęcić Cię do głębszego kopania na każdym poziomie przyczyny i skutku.

Krok piąty: polecaj i wdrażaj rozwiązania

Co możesz zrobić, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu problemu?
Jak zostanie wdrożone rozwiązanie?
Kto będzie za to odpowiedzialny?
Jakie ryzyko wiąże się z wdrożeniem rozwiązania?

Przeanalizuj swój proces przyczynowo-skutkowy i zidentyfikuj zmiany potrzebne dla różnych systemów. Ważne jest również, aby planować z wyprzedzeniem przewidywanie efektów swojego rozwiązania. W ten sposób możesz wykryć potencjalne awarie, zanim one wystąpią.

Proces w Root Cause Analysis

Jednym ze sposobów jest skorzystanie z Metoda analizy przyczyn i skutków wad – FMEA

(FMEA). Narzędzie to opiera się na analizie ryzyka w celu zidentyfikowania punktów, w których rozwiązanie może zawieść. FMEA to także świetny system do wdrożenia w całej organizacji; im więcej systemów i procesów korzysta z FMEA na początku, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia problemów wymagających RCA w przyszłości. Szkolenia FMEA pozwalają na szybsze opanowanie tematu i wdrożenie go w firmie.

Kluczowe punkty

Analiza przyczyn pierwotnych jest przydatnym procesem do zrozumienia i rozwiązania problemu.

Dowiedz się, jakie zdarzenia negatywne występują. Następnie spójrz na złożone systemy wokół tych problemów i zidentyfikuj kluczowe punkty awarii. Na koniec określ rozwiązania, które pomogą rozwiązać te kluczowe punkty lub przyczyny pierwotne.

Możesz użyć wielu narzędzi do obsługi procesu RCA. Diagramy przyczyn i skutków
i 5 x Dlaczego są integralną częścią samego procesu, podczas gdy FMEA i Kaizen pomogą zminimalizować potrzebę RCA w przyszłości.

Jako narzędzie analityczne RCA jest niezbędnym sposobem na przeprowadzenie kompleksowego, ogólnosystemowego przeglądu istotnych problemów, a także zdarzeń i czynników prowadzących do nich.

Polecany artykuł: Analiza FMEA – Metoda analizy przyczyn i skutków wad

Analiza wpływu

jest kolejnym przydatnym narzędziem tutaj. Pomaga to zbadać możliwe pozytywne i negatywne konsekwencje zmiany w różnych częściach systemu lub organizacji.

Kolejną świetną strategią do przyjęcia jest Kaizen lub ciągłe doskonalenie. Jest to idea, że ​​ciągłe małe zmiany tworzą ogólnie lepsze systemy. Kaizen podkreśla również, że osoby najbliższe procesowi powinny wskazać miejsca do poprawy. Ponownie, z Kaizen żywym i dobrze zaimplementowanym w twojej firmie, główne przyczyny problemów mogą być zidentyfikowane i rozwiązane szybko i skutecznie.