Skuteczne wdrażanie TPM

32
Total-Productive-Maintenance

Total Productive Maintenance

Nowa strategia konserwacji jest skutecznie wdrażana w wielu organizacjach na całym świecie. Ale jednocześnie niektóre organizacje nie są w stanie w pełni skorzystać z jego wdrożenia. Przyczyny tego brakuje niektórych kluczowych elementów podczas jego wdrażania. Aby uzyskać z niego pełne korzyści, należy wziąć pod uwagę następujące kluczowe czynniki.

Silne przywództwo i zaangażowanie w najwyższego kierownictwa

Wdrożenie wymaga zaangażowania najwyższego kierownictwa przez cały okres wdrażania. Najwyższe kierownictwo zapewnia niezbędne zasoby do jego wdrożenia. Jeśli najwyższe kierownictwo nie jest zaangażowane w jego wdrożenie, nie można z niego uzyskać owoców.

Infrastruktura organizacyjna

W celu prawidłowego wdrożenia infrastruktura organizacyjna musi być dostosowana do wymagań koncepcji. Powinien istnieć jeden lider, a inni kluczowi gracze muszą zostać zidentyfikowani dla prawidłowego wdrożenia.

Zmiana kulturowa firmy

Każdy pracownik organizacji musi być gotowy przyjąć tę nową filozofię i wesprzeć zespół wdrożeniowy, a nie opierać się. Najwyższe kierownictwo musi odgrywać kluczową rolę w zmianach kulturowych organizacji, ponieważ jest to najtrudniejszy etap.

Trening i rozwój

Edukacja i szkolenie są bardzo potrzebne do zastosowania dowolnego narzędzia w dowolnej organizacji. Ale jedno polega na tym, że najpierw należy zidentyfikować potrzeby szkolenia, a następnie sfinalizować jego treść. Następnym krokiem będzie osoba odpowiedzialna za szkolenie. I tu znowu potrzebne jest zaangażowanie kierownictwa w celu zapewnienia zasobów i szybkiej siły człowieka na szkolenie.

Wybór projektów wdrożeniowych

Kierownik zespołu musi wskazać obszary lub działy, w których najpierw zastosowane zostanie Total Productive Maintenance. Przypadkowe podejście może prowadzić do niepowodzenia. Obszary, które wymagają większej poprawy lub w których potencjał poprawy jest wysoki, powinny zostać wybrane na najwyższym poziomie. Następnie osiągnięte postępy mogą być przekazywane innym działom w celu ich motywacji i zaangażowania.

Łączenie z nagrodą za wyniki lub wynagrodzenie

Łączenie wydajności we wdrażaniu TPM z promocją i nagrodą pracownika zwiększy motywację i poprawę wyników. Wiele firm łączy swój system nagród z inicjatywami usprawniającymi.

Zaangażowanie dostawców

Dobrą praktyką jest angażowanie dostawców w inicjatywę wdrażania Total Productive Maintenance. Celem jest ich kształcenie i szkolenie w zakresie zasad, a ostatecznie mogą naprawić i wyeliminować swoje problemy oraz zapewnić produkty dobrej jakości. Umożliwi to również dostawcom dostarczanie produktów dobrej jakości na czas i we właściwej ilości.

Infrastruktura informatyczna

Wdrożenie wymaga skutecznego systemu monitorowania od najwyższego kierownictwa, ponieważ zapewniają one niezbędne zasoby i podejmują strategiczne decyzje. Skuteczna infrastruktura informatyczna jest więc bardzo potrzebna do skutecznego podejmowania decyzji przez kierownictwo.

Zaangażowanie działu finansów

Dział finansowy powinien być zaangażowany od początkowej fazy wdrażania, aby możliwe było śledzenie uzyskanych zasobów wejściowych i korzyści. Projekt będzie wykonalny tylko wtedy, gdy korzyści będą większe niż wkład.

Wdrożenie Total Productive Maintenance nie jest rozwiązaniem jednodniowym, ale jest długoterminowym planem działania. Firmy nie muszą się więc spieszyć, aby uzyskać zwrot, ale muszą być cierpliwe. Gdy zastosuje się go w odpowiedni sposób, z zaangażowaniem najwyższego kierownictwa i niezbędnymi zasobami, system z pewnością przyniesie korzyści.