Utrzymanie ruchu w branży odzieżowej

30
utrzymanie ruchu w branży odzieżowej

Mówiąc o konserwacji w zakładach produkcyjnych, każda firma ma jeden cel – osiągnąć optymalną wydajność instalacji i urządzeń, ale przy niewielkiej inwestycji w ich utrzymanie. Total Productive Maintenance to narzędzie, które może nam w tym pomóc. Nie inaczej jest w branży odzieżowej

Nieodłączną częścią koncepcji TPM są aspekty zwiększania ogólnej wydajności wyposażenia fabryki i zapewniania optymalnego grupowego podejścia organizacyjnego do realizacji działań związanych z utrzymaniem systemu. (Blanchard, 1997) ”

TPM Master

TPM można rozumieć jako całościowe podejście do konserwacji sprzętu, w której celem jest osiągnięcie najlepszej możliwej wydajności bez awarii, nieplanowanych awarii, bez zatrzymań, braków i wypadków.

Jak to osiągnąć?

Kluczem jest proaktywna i zapobiegawcza konserwacja.

Role zespołów produkcyjnych i konserwacyjnych w TPM są wyraźne, tak że operatorzy obsługujący lub używający urządzenia są uprawnieni do odpowiedzialnej obsługi. Utworzenie wspólnej odpowiedzialności za konserwację sprzętu między pracownikami i personelem konserwacyjnym wydłuża czas pracy sprzętu, skraca czas cyklu i eliminuje wszelkie potencjalne usterki. TPM może jednocześnie zwiększyć wielkość produkcji i morale pracowników.

Cele TPM:

utrzymanie ruchu w branży odzieżowej

Jak wskazano wcześniej, głównym celem wdrożenia TPM jest zwiększenie wydajności zakładu i sprzętu, ale przy niewielkich nakładach na konserwację.

6 dużych strat wydajności

Ogólna efektywność sprzętu (OEE) to wskaźnik wydajności używany do pomiaru wydajności sprzętu. Został opracowany w celu wspierania inicjatyw TPM i składa się z 3 elementów, które uwzględniają różne rodzaje strat wydajności.

1. Wydajność: Współczynnik wydajności ma dwie straty, które można z nim powiązać:
a. Sprzęt pracujący ze zmniejszoną prędkością
b. Drobne przerwy między cyklami lub w ich obrębie

2. Dostępność: Ten czynnik ma również dwie bezpośrednie straty, które mogą być związane z dostępnością maszyny do produkcji:
a. Awarie urządzeń lub maszyn
b. Czas zmiany produktu

3. Jakość: wreszcie na czynnik jakości wpływają straty:
a. Odrzucenia przy uruchomieniu, które występują, gdy na urządzeniu produkowany jest nowy produkt.
b. Odrzucanie bieżące występujące podczas cyklu produkcyjnego, które obniżają jakość produktu.

tpm w branży odzieżowej

TPM pozwala nam przezwyciężyć przyczyny wyżej wymienionych 6 dużych strat, identyfikując je i umożliwiając samozarządzającym się zespołom rozwiązywanie otaczających ich problemów.

Filary TPM:

Podstawą TPM jest stabilna implementacja 5S, w przeciwnym razie wkrada się dezorganizacja, dyscyplina i nieefektywność, co ostatecznie powoduje awarię całego programu TPM. Po osiągnięciu stabilności 5S możemy przejść do przodu i rozpocząć wdrażanie TPM.

Aby zwiększyć niezawodność maszyn, TPM ma 8 filarów lub zasad:

8 filarów tpm

Osiem filarów TPM koncentruje się na proaktywnych i profilaktycznych technikach konserwacji

TPM - podstawowe zasady

kroki lub proces wdrażania mogą pomóc nam w naszych firmach w skutecznym włączeniu TPM w codzienne operacje.

Utrzymanie ruchu TPM - proces