Utrzymanie ruchu w sektorze spożywczym

34
tpm food industry

Przemysł spożywczy jest sektorem szczególnie wrażliwym na wszelkie przerwy w procesie produkcyjnym. Ponieważ produkty pochodzące z zakładu produkcji żywności są przeznaczone do spożycia, muszą być wytwarzane w bardzo surowych warunkach, które są ściśle monitorowane przez wiele organów publicznych.

Ponadto większość sprzętu używanego w hali produkcyjnej jest złożona i każda maszyna, która ma bezpośredni kontakt z żywnością, zarówno podczas produkcji, jak i pakowania, musi działać wydajnie i bezpiecznie.

Główną przeszkodą TPM, z którą miałbyś do czynienia jako właściciel zakładu przetwórstwa spożywczego, jest najlepszy sposób, aby zapewnić utrzymanie tych maszyn w dobrym stanie, aby nie zanieczyścić produktów.

produkcja spożywcza i utrzymanie ruchu

Istnieje kilka proaktywnych strategii konserwacji, które zakład może chcieć zastosować w celu zapewnienia jakości produktu, jedną z nich jest kompleksowa konserwacja produkcyjna (TPM).

TPM to nie tylko narzędzie do konserwacji, to filozofia lean skoncentrowana na osiągnięciu niemal idealnej produkcji bez awarii, bez małych przestojów lub powolnego działania, bez wad i bez wypadków. Wymaga proaktywnej konserwacji, aby przedłużyć żywotność i niezawodność sprzętu, i robi to, umożliwiając wszystkim pracownikom wzięcie odpowiedzialności za sprzęt, który obsługują.

Chociaż istnieje osiem fundamentalnych filarów TPM , w tym artykule skupimy się na dwóch z nich: zarządzaniu jakością i ukierunkowanej poprawa.

Poniżej znajduje się kilka sposobów, w jakie TPM może pomóc Ci osiągnąć pożądaną jakość produktu.

Eliminowanie wad produktu związanych z maszyną

utrzymanie ruchu w branży spożywczej

Chociaż cele TPM mogą wydawać się prawie nieosiągalne (zero awarii, zero defektów), firmy, które wdrożyły TPM, są w stanie zobaczyć szybką poprawę dostępności i niezawodności swoich urządzeń.

Na przykład, TetraPak donosi, że po wdrożeniu TPM w azjatyckim zakładzie produkującym zakłady, był w stanie zmniejszyć wady produktowe związane z urządzeniami, a także zmniejszyć roszczenia[reklamacje] z rynku o 74 procent.

Jak to jest możliwe? U podstaw filozofii TPM stoi idea, że każdy operator jest odpowiedzialny za podstawową konserwację obsługiwanej przez siebie maszyny (maszyn) i wzywa zespół serwisowy tylko wtedy, gdy występuje problem wykraczający poza ich możliwości. Oczywiście, gdy osoby korzystające z maszyn na co dzień są upoważnione do czuwania nad sprzętem, potencjalnie duże problemy zostaną wykryte wcześniej, a ogólna żywotność sprzętu wydłuży się.

Pamiętaj, że tworzenie produktu wysokiej jakości jest w dużej mierze funkcją wysokiej jakości systemów, procesów i standardów. Filary zarządzania jakością i ukierunkowane ulepszenia mogą pomóc w osiągnięciu tego celu, zmuszając firmy do ciągłego utrzymywania maszyn, które utrzymają te zasoby w czystości, bezpieczeństwie, higienie i wydajności.

Mniej skarg klientów

branża spożywcza utrzymanie ruchu

Koncepcja zarządzania jakością nie jest skomplikowana: utrzymuj idealny sprzęt, aby osiągnąć idealną jakość produktu.

Poprzez ciągłe doskonalenie jakości procesu produkcyjnego producenci mogą radykalnie poprawić jakość produktu końcowego i zadowolenie klienta.

Na przykład producent chipsów ziemniaczanych w Indiach borykał się z poważnymi wadami opakowania i produktu oraz wysoką częstością skarg klientów.

To bardzo negatywna kombinacja dla każdej firmy i, zgodnie z oczekiwaniami, straty były wysokie.

tpm - produkcja spożywcza

Ale po wypróbowaniu innych inicjatyw z niewielkim powodzeniem zdecydowano się na wdrożenie TPM. W dość krótkim czasie producent był w stanie określić, gdzie wystąpiły usterki na linii produkcyjnej. Aby rozwiązać ten problem, przypisano zadania komponentu jakości dla każdego punktu produkcji.

Niektóre z tych zadań obejmowały „punkty kontrolne” do monitorowania czynników takich jak nadmiar oleju, wysoka / niska wilgotność, wyciek itp.

W rezultacie firma koncentruje się teraz na „zachwycaniu klientów”. Jako dodatkowy bonus, pracownicy zgłaszają również zwiększone morale i entuzjazm dla programu TPM, ponieważ wyraźnie zmniejszyły się bóle głowy, które mieli z powodu wad.

Podsumowując, firma ta była w stanie zredukować zarówno skargi klientów, jak i skargi regulacyjne do zera. Ponadto zmniejszyli wady procesowe o 83 procent i obniżyli koszty jakości o 46 procent.

To godne pochwały liczby, których nie można i nie należy łatwo odrzucić.

Lepsza ogólna wydajność

tpm branża spożywcza

Jedną z głównych zalet TPM jest to, że odciąża zespół konserwacyjny i daje mu czas na skoncentrowanie się na bardziej skomplikowanych (i ważniejszych) zadaniach konserwacyjnych. Ostatecznie ta zmiana w przepływie pracy poprawia ogólną wydajność i wydajność zakładu produkującego żywność i napoje.

TPM jest podejściem systemowym: od góry do dołu, od sali konferencyjnej do podłogi zakładu – wszyscy są zaangażowani. Zachęca do uczenia się i doskonalenia w całym łańcuchu wartości całego zakładu. Filary zarządzania jakością i ukierunkowane doskonalenie pomagają identyfikować i szybko eliminować niezgodności w sposób metodyczny i ustrukturyzowany.

Wdrażając TPM, firmy zmniejszą ryzyko bezpieczeństwa i wyeliminują niektóre typowe objawy zakłóceń, takie jak brudne lub niechlujne stacje robocze, brakujące lub źle umieszczone narzędzia, które mogą stanowić zagrożenie potknięciem itp.

Ponadto, ponieważ główni producenci żywności muszą przestrzegać szeregu przepisów FDA, takich jak obecne Dobre Praktyki Wytwarzania, które regulują sprzęt, metody, urządzenia, procesy i kontrole, TPM pomaga również pracownikom w proaktywnym wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów oraz lepszym przygotowaniu obiektu na wszelkie audyty regulacyjne.

Ostatnie przemyślenia na temat TPM

produkcja spożywcza - utrzymanie ruchu tpm

Podobnie jak większość innych narzędzi lean, TPM nie jest szybkim rozwiązaniem wszystkich problemów Twojej firmy. Wymaga to systematycznego i gruntownego planowania, pracowników otwartych na zmiany oraz organizacji o szczupłej kulturze.

Ponieważ pełne wdrożenie i rozpoczęcie osiągania znaczących wyników często zajmuje kilka lat, bezmyślne podejście do wdrożenia spowoduje jedynie wyczerpanie zasobów i nie zapewni wysokiego ROI.

Ale ci, którzy przejdą i z powodzeniem zastosują TPM, mogą zobaczyć korzyści z ich operacji biznesowych, procesów i, oczywiście, ich wyniku.