7 rzeczy jakie musisz wiedzieć o FMEA

26
rpn fmea

Tutaj dostaniesz ogólne zrozumienie Analizy przyczyn wadliwości i krytyczności wad sprowadzonych do siedmiu rzeczy, które musisz wiedzieć o tym, jak działają FMEA. Warto również zainwestować w Szkolenie FMEA by zapewnić sobie dobry start w zgłębianiu tematu.

1. Zdarzają się awarie

Bez względu na to, ile wysiłku włożono w to, aby upewnić się, że coś działa zgodnie z przeznaczeniem, w 100% przypadków, wszystko idzie nie tak. Możemy usiąść i poczekać, aż coś pójdzie nie tak, lub możemy przewidzieć problemy, zanim się pojawią, i zmniejszyć ryzyko awarii – to właśnie może dla Ciebie zrobić FMEA.

2. FMEA identyfikuje i ocenia potencjalne awarie i ich skutki

FMEA to proaktywne narzędzie, które prowadzi zespół przez szereg kroków i zapewnia kompleksową analizę potencjalnych awarii i odpowiadających im skutków. W późniejszych etapach FMEA są one traktowane priorytetowo na podstawie numeru priorytetu ryzyka (RPN), który jest funkcją wagi awarii, prawdopodobieństwa jej wystąpienia i zdolności do jej wykrycia przed wystąpieniem.

3. Wyjście FMEA jest tak dobre, jak wejście

FMEA to działalność zespołowa; są nieskuteczne, gdy wykonuje je tylko jedna osoba. Bogaty wkład potrzebny do FMEA zależy od szerokiej wiedzy kilku osób z różnych dyscyplin, każda z innym spojrzeniem na badany produkt lub proces. Płytkie wejście spowoduje płytką wydajność.

4. Prawdziwa praca rozpoczyna się po zakończeniu analizy FMEA

FMEA to narzędzie do identyfikowania i ustalania priorytetów ryzyka związanego z potencjalnymi awariami i skutkami tych awarii. Dzięki tym informacjom zespół (lub inne osoby w organizacji) mogą pracować w celu ograniczenia najpoważniejszych zagrożeń. Po wprowadzeniu ulepszeń należy wyeliminować zgłoszone awarie i skutki, aby upewnić się, że poziom ryzyka został obniżony do akceptowalnego poziomu.

Warto przeczytać: FMEA – Pisanie podsumowań i raportów

5. Skale rankingowe FMEA muszą być dostosowane i odpowiednie dla organizacji

Potencjalne awarie i związane z nimi skutki są oceniane w trzech skalach: dotkliwości, występowania i wykrywania. Dokładne rankingi w każdej z tych skal zależą od zrozumienia zespołu i możliwości odniesienia się do tych skal rankingowych.

Przykłady specyficzne dla firmy, mające znaczenie dla osób pracujących w organizacji, ułatwią i przyspieszą korzystanie ze skal rankingowych, a wynikające z nich oceny będą dokładniejsze. Przed pierwszym FMEA należy opracować dostosowane skale rankingowe.

6. FMEA powinny być częścią każdego nowego projektu produktu lub uruchomienia procesu

Kiedy organizacja zaczyna korzystać z FMEA, zwykle robi się to na istniejących produktach lub procesach. Są jednak najbardziej wydajne, gdy są stosowane w nowych produktach lub procesach. Największy wpływ wywrą na nieoczekiwane problemy, zanim się pojawią.

7. FMEA muszą być żywymi dokumentami

Wykonaj FMEA, aby zadowolić audytorów i włóż ją do szuflady do następnego audytu, a zmarnujesz bogate źródło informacji, które mogą uczynić twoje produkty i procesy bardziej niezawodnymi. Oprócz wykorzystania FMEA do zidentyfikowania najpilniejszych możliwości poprawy, należy je również ponownie sprawdzić po wprowadzeniu zmian, aby sprawdzić, czy wprowadzono nowe, niedopuszczalnie wysokie ryzyko. FMEA mogą również służyć jako podstawa planu kontroli. Plan kontroli zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące pomiaru i monitorowania każdego elementu.