Co to jest TPM – Główne zasady Total Productive Maintenance

72
TPM - co to jest

Czym jest TPM ?

Total Productive Maintenance (TPM), dotyczy korekcji i zapobiegania awariom, a jej głównym celem jest wyeliminowanie strat generowanych w przepływie produkcji poprzez integrację sektorów utrzymania i operacji.

TPM to znacznie więcej niż konserwacja. Jest to filozofia zarządzania, która działa w formie organizacyjnej, w zachowaniu ludzi, którzy zajmują się problemami, nie tylko konserwacją, ale wszystkim związanym z procesem produkcyjnym, ponieważ generują zaangażowanie pracowników, w których każdy czuje się integralną częścią procesu.

TPM opiera się na 3 podstawowych zasadach:

  • poprawa zachowania ludzi – zwiększanie efektywności pracowników poprzez poszerzenie ich umiejętności i wiedzy – co jest równoznaczne ze zwiększeniem ich odpowiedzialności
  • ulepszeniu sprzętu
  • jakości całkowitej

Strategie TPM

Aby zwiększyć wydajność, TPM stara się wyeliminować 6 poważnych strat procesowych:

Strata 1 – Awaria: Ilość przedmiotów, które nie są już produkowane, ponieważ sprzęt się zepsuł. Gdyby przeprowadzono konserwację zapobiegawczą, problem prawdopodobnie nie wystąpiłby.
Strata 2 – Konfiguracja: Liczba przedmiotów, które nie są już produkowane, ponieważ maszyna jest dostosowywana do wyprodukowania nowego. Firma musi zwalczyć tę stratę poprzez szybką wymianę.
Strata 3 – Drobne przestoje / przestoje: Liczba elementów, które nie są już produkowane z powodu przestojów procesu z powodu drobnych korekt.
Strata 4 – Mała prędkość: Ilość przedmiotów, które nie są już produkowane, ponieważ sprzęt działa wolniej niż normalnie. Wynika to z braku konserwacji zapobiegawczej.
Strata 5 – Niezadowalająca jakość: Jest to ilość przedmiotów utraconych, gdy proces już się rozpoczął (gdy wystąpi problem podczas operacji, który spowoduje utratę produktu).
Strata 6 – Straty przy uruchamianiu: to ilość przedmiotów utraconych, gdy proces jeszcze się nie rozpoczął (gdy zostaną zidentyfikowane problemy z danymi wejściowymi, co zapobiega ich wejściu do procesu i generuje ich utratę).

Co definiują straty w TPM ?

Straty 1 i 2 określają wskaźnik dostępności sprzętu;
Straty 3 i 4 określają wskaźnik wydajności sprzętu;
Straty 5 i 6 określają wskaźnik jakości sprzętu.

Filozofia TPM tworzy zobowiązanie od wszystkich pracowników, którzy ponoszą większą odpowiedzialność za wykonywane operacje, ponieważ jeśli sprzęt jest głośny lub działa z mniejszą prędkością, pracownik procesu spróbuje rozwiązać problem lub komunikuje, kto może to rozwiązać.

Dlatego właśnie to zaangażowanie TPM tworzy w ludziach. W tym celu firma nie może zapominać, że oprócz konserwacji sprzętu, musi również dbać o utrzymanie i motywację swoich pracowników, ponieważ są oni głównymi elementami tego procesu.